ปรับขนาดอักษร : ปรับสีพื้นหลัง : C C C

ประกาศสอบราคา

สอบราคาก่อสร้างโครงการปรับปรงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการเพื่อทำการก่อสร้างอาคารพยาบาล 1 หลัง

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ เพื่อทำการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207 จำนวน 1 หลัง

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงอื่นๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ

สรุปวาระการประชุมประจำเดือน

วาระการประชุมเดือนมกราคม

วาระการประชุมเดือนพฤษภาคม

ภาพการบริจาคอาหารและสิ่งของให้กับนักเรียนพิเศษ

Back to Top