ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พานักเรียนไปเวียนเทียนเนื่องในวิสาขบูชา

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย ท่าน ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผอ.ศกศ.บร คณะครู บุคลากร และนักเรียน  ได้ร่วมกันไปไหว้พระ  สวดมนต์และเวียนเทียนกันที่วัดโพธิธรรมคุณาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา  ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น  15  ค่ำเดือน  6 หลังจากปฏิบัติศาสนพิธีเรียบร้อยแล้ว คณะครู บุคลากร และนักเรียนยังได้ร่วมช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดให้สะอาด สวยงาม #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นำแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารสุข หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้ส่วนราชการในระดับจังหวัดนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก ลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานระดับจังหวัด   #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 […]

บุรีรัมย์รวมใจเป็นหนึ่ง

บุรีรัมย์ เมืองแห่งความรื่นรมย์ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 ศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกิจกรรม…บุรีรัมย์รวมใจเป็นหนึ่ง… นำโดยท่านอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมรื่นรมย์กับค่ำคืน…เซราะกราวเฟรชชี่ไนท์ #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษด้วย”ธาราบำบัด”

วันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษด้วย”ธาราบำบัด” พาเด็กๆไปทำกิจกรรม ณ สวนน้ำเพลย์พาร์ค จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนานกับกิจกรรมโดยมีคณะครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

นายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ แพทย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะนักศึกษาแพทย์ ได้มาศึกษาดูงาน

วันอังคาร ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ แพทย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะนักศึกษาแพทย์ ได้มาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์โดยทางคณะศึกษาดูงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียน หลังจากนั้นได้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน กับท่านผู้อำนวยการและคณะครูของศูนย์ฯ ในการทำงานร่วมกัน

นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ”

31 มี.ค.60…นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสัการะ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ณ วงเวียนราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอนุรักษ์มรดกไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอนุรักษ์มรดกไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์