นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ”

31 มี.ค.60…นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสัการะ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ณ วงเวียนราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอนุรักษ์มรดกไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอนุรักษ์มรดกไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์