ศูนย์การศึกษาพิเศษ… > ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เตรียมตัวให้พร้อมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ความรู้ ในแนวทางการดำเนินงานมาตรการ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ขอเชิญชม LINE & WATERCOLOUR EXHIBITION นิทรรศการลายเส้นและสีน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน

ขอเชิญชม LINE & WATERCOLOUR EXHIBITION นิทรรศการลายเส้นและสีน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน 1-5 DECEMBER 2017 AT BURIRAM CASTLE ผลงานลายเส้น สีน้ำ สถาปัตยกรรมในสถานที่ต่างๆ โดยนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ และบทกวีของ ผศ.อรรถ ชมาฤกษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผลงานศิลปะของเด็กๆจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม WORKSHOP การเขียนการ์ตูน การเขียนสีน้ำอย่างง่าย โดย ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์และนักศึกษา เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 3-5 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม Buriram Castle รับรอบละไม่เกิน 20 ท่าน (มีอุปกรณ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย) พร้อมกิจกรรมเขียนภาพการ์ตูนสีน้ำการกุศล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์    

พิจารณาคัดเลือกนักเรียนพิการเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนพิการเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายคูณ นามบุรินทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำพิธีเปิดห้องกระตุ้นสัมผัส (Sensory Room) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีท่านสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน ในพิธีเปิด

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำพิธีเปิดห้องกระตุ้นสัมผัส (Sensory Room) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีท่านสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน ในพิธีเปิด

การนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ