ศูนย์การศึกษาพิเศษ… > กิจกรรมการรับสมัครง…

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง   ธุรการ                    ๑     อัตรา DOWLOAD ประกาศรับสมัคร DOWLOAD ใบสมัคร **รับสมัคร วันที่ ๘ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑**   พี่เลี้ยงเด็กพิการ   ๓   อัตรา DOWLOAD ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ **รับสมัคร วันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑**