ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอนุรักษ์มรดกไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2560

Posted by rawat on in ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอนุรักษ์มรดกไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page