ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ร

Posted by CHANAPON on in กิจกรรมการรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

  ธุรการ                    ๑     อัตรา

DOWLOAD ประกาศรับสมัคร

DOWLOAD ใบสมัคร

**รับสมัคร วันที่ ๘ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑**

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ   ๓   อัตรา

DOWLOAD ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

**รับสมัคร วันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑**

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page